وکالت خط/ لیک

- حضوري لېدنه: غوښتونکي او ټول شاهدان باید د لېدنې په نېټه او وخت کې هرومرو له فورمې، غوښتنلیک او اړینو سندونو سره یوځای حضور و مومي.
• 2- د غوښتنلیک فورمه: مراجعه کوونکي باید د غوښتنې فورمې په کره توګه، په دري یا پښتو ژبو ډکې کړي. اړینه ده چې د نوم، نېټې، شمېرو او ځایونو په سم ډول لیکلو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په غوښتنلیک کې باید د وکالت خط موضوع او د وکیل د واک برید (د صلاحیت حدود) په څرګند ډول لیکل شوي وي. کولای شئ اړینې فورمې دلته ښکته (ډانلوډ) کړئ.
• ۴ـ اړين سندونه او شواهد: مهرباني وکړئ دا لاندې مالومات په غور ولولئ او دخپلې لېدنې لپاره چمتوالی ونیسئ. په سفارت کې د لېدنې په مهال، لاندې وګړي او سندونه باید موجود وي:
(أ‌) د نکاه خط لپاره وکالت خط:
i. د مېړه یا ښځې څخه یو، چې په ایتالیا کې ژوند کوي، باید د لاندې سندونو سره یوځای سفارت ته مراجعه وکړي:
- یو غوښتنلیک، چې د اړتیا وړ خدمتونه په کې ذکر شوي وي او په هغه کې د واده وخت او ځای په اړه مالومات وي.
- د تذکرې او د اعتبار وړ پاسپورټ یوه کاپي.
- دپرمیسو سوجورنو کاپی
- دوه نوي عکسونه (× 4 cm 3).
ii. دوه (عاقل، بالغ او مذکر) شاهدان چې هر یو سره یې د خپلې تذکرې او یا افغانی پاسپورټ یوه کاپي او دوه انځورونه د (× 4 cm 3) په اندازه وي.
iii. په افغانستان کې د وکیل یا حقوقي استازي د تذکرې کاپي او انځور.
(ب‌) د وکالت خطونو ټول نور ډولونه:
i. ټول مراجعه کوونکي د تذکرې یا افغاني پاسپورټ یوې کاپۍ او د (× 4 cm 3) په اندازه دوو انځورونو سره.
ii. دوه شاهدان د خپلو تذکرو یا افغاني پاسپورټو له یو- یو کاپي او د (× 4 cm 3) په اندازه د دوو انځورونو سره.
iii. د وکیل یا حقوقي استازي د تذکرې او افغاني پاسپورټ یوه کاپي او د (× 4 cm 3) په اندازه دوه انځورونه.
iv. د جایداد اړوندو موضوعګانو کې که جایداد میراثي وي، د میراث وثیقې یوه کاپي او د مالکیت سند (د پلور سند یا قباله) یوې کاپې او جزئیاتو ته یې اړتیا ده.
• ۵. لګښت: یو غوښتونکی باید د یو وکالت خط لپاره ته د بانکي رسید له لارې ۱۲۵ یورو ورکړي. سفارت په هیڅ صورت کې نغدې پېسې نه مني.
• یادښت: که وکالت خط په محاکمو کې د دعوا پرانیستنې یا دفاعېې وړاندې کولو په موخه وي، مدافع وکیل باید د وکالت جواز ولري یا د شخص له نږدې خپلوانو څخه وي، لکه (اصول، فروع او حواشي).
هیله ده چې د لیدنې په وخت کې ټول اړین سندونه او انځورونه له ځان سره راوړئ. سفارت خپلو مراجعه کوونکو ته د چاپ او کاپي کولو اسانتیاوې نلري.