نکاح خط

سفارت هغه مېړه او ښځې ته چې له پخوا څخه ېې واده کړی او په ایتالیا کې ژوند کوي، نکاح خط صادروي. د لېدنې پر مهال، ښځه او مېړه دواړه باید له پنځه و عاقلو او بالغو شاهدانو/اقرار کوونکو سره په سفارت کې حاضر وي.

  مهرباني وکړئ لاندې مالومات او لارښوونې په ځیر سره ولولئ:

 •  حضوري لېدنه: د لیدنې په وخت کې باید ښځه او مېړه او پنځه شاهدان، سره له غوښتنلیک او اړینو سندونو حاضر وي. 
 •  غوښتنلیک: د لېدنې په وخت کې باید د غوښتنلیک یوه فورمه چې اړین خدمتونه او د واده نېټه او ځای پکې ذکر شوی وي، سفارت ته وسپارل شي.
 •   د نکاح خط فورمه: دا فورمه باید په سفارت کې بشپړه شي. کولای شئ دا فورمه له دې ځایه ښکته (ډانلوډ) کړئ.
 •  اړین سندونه او شاهدان: هيله ده لاندې مالومات په خورا ځیر سره ولولئ او خپلې لېدنې ته ځان چمتو کړئ:
  ( آ). د هویت تثبیت: (۱) د دواړو غوښتونکو یا عریضه کوونکو د تذکرو یا د افغانی پاسپورټونو یوه - یوه کاپي؛ (۲) د هر شاهد/ اقرارکوونکي د تذکرې یا افغاني پاسپورټ یوه - یوه کاپي؛ او (۳) ایتالیا کې د غوښتونکو او شاهدانو/اقرار کوونکو د استوګنې د جواز یوه - یوه کاپي.
  (ب) انځور: (۱) د دواړو غوښتونکو، د (× 4 cm 3) په اندازه، دوه - دوه نوي عکسونه ؛ (۲) د هر شاهد/ اقرارکوونکي دوه نوي عکسونه.
  ( ج). اقرارکوونکي: باید درې تنه بالغ اقرارکوونکي د لېدنې پر مهال غوښتونکو سره یوځای حاضر وي. درې واړه اقرار کوونکی باید، د (ا) او (ب) فقرو کې له یادو شویو لارښوونو سره سم، خپل انځورونه او د هویت تثبیتولو سند ځان سره ولري. اقرار کوونکي باید پخپله مېړه او ښځه وپېژني او د هغوی له واده څخه خبر وي.
  (د). شاهدان: سربېره پر دریو اقرار کوونکو، باید د لېدنې پرمهال دوه بالغ شاهدان له غوښتونکو سره حاضر وي. دا دواړه شاهدان باید د (ا) او (ب) په فقرو کې د یادو شویو لارښوونو سره سم، د هویت تثبیتولو سند او خپل عکسونه تیار ځان سره ولري.

 •  لګښت: یو غوښتونکی باید د هر غوښتنلیک لپاره ۶۰ ډالرو معادل یورو ورکړي. غوښتونکي کولای شي د (Post Finance) حساب ته د بانکي رسید له لاری پیسې ورکړي.
 •   د پړاونو بشپړول: کله چې غوښتونکي د خپلې لېدنې په مهال سفارت کې حضور مومي، د هویت تثبیت او سندونه یې په پېل کې د میز په سر کتل کیږي. که ټول اړین سندونه بشپړ شوي وي او ښځه او مېړه او پنځه تنه اقرارکوونکي او شاهدان موجود وي، د نکاح خط د جوړېدو پړاونه پیل کیږي. نکاح خط هماغه ورځ چمتو او غوښتونکو ته ورکړل کېږي.
  یادښت: د هر نکاح خط لپاره باید په سفارت کې اوه تنه بالغ نفر حضور ولري ( ښځه او مېړه + دری تنه اقرارکوونکي + دوه تنه شاهدان)
  یادښت: هیله ده د لیدنې په مهال ټول اړین سندونه او انځورنه له ځان سره راوړئ. سفارت خپلو مراجعه کوونکو لپاره د چاپولو او فوټو کاپۍ خدمتونه نلري