پیام سفیر 

پیام محترم وجیهه قاضی زاده، شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم – ایتالیا

جای بسا مسرت است که شما را به ویبسایت رسمی سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان در روم – ایتالیا خوش آمدید میگویم. افتخار دارم که برای تحکیم روابط دوستانه و تاریخی میان این دو ملت، اینجا از افغانستان نمایندگی میکنم. مبنای رابطه ناگسستنی تاریخی و همکاری های چند دهه ای میان افغانستان و ایتالیا به سال ۱۹۱۹ برمیگردد، وقتی ایتالیا به عنوان اولین کشور غربی استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت. روابط رسمی دیپلوماتیک بعد از امضای «تبادل ماٌموریت دیپلوماتیک دائمی» میان سفیر محمد ولی خان از افغانستان و محترم «کَونت کارلو سفوزا» وزیر خارجه جمهوری ایتالیا در ۳ «جون» ۱۹۲۱ آغاز شد.
همکاری ها میان ایتالیا و افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این طرف بعد از حمایت ایتالیا از افغانستان در امر مبارزه با تروریزم، برقراری صلح و امنیت، تاٌمین صحت عامه و اصلاحات قضایی، بیشتر شد. جمهوری ایتالیا همچنان با فراهم سازی ورکشاپ ها، کورس های ظرفیت سازی و بورسیه های تحصیلی سالانه و کوتاه مدت، یکی از حامیان دوامدار تحصیل جوانان افغان بوده است.
همچنان، با بازسازی زیر ساخت ها به خصوص بازسازی شاهراه میدان وردک – بامیان و میدان هوایی بین المللی هرات، جمهوری ایتالیا سهمی قابل توجهی در تلاشهای کشورمان برای دستیابی به اهداف توسعه داشته است.
برعلاوه، جمهوری ایتالیا حامی پایدار نظام دموکراتیک افغانستان بعد از رژیم طالبان بوده است. با توجه به همه اینها، میخواهم از فداکاری آن عده از نیروهای نظامی شجاع ایتالیایی که در چارچوب ماموریت «پشتیبانی قاطع ناتو» در ولایت هرات، در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای دستیابی به اهداف مشترک صلح و ثبات در افغانستان و جهان تلاش و مبارزه کرده اند، سپاس و قدردانی نمایم.
من همچنان افتخار نمایندگی افغانستان در سازمان های ملل متحد «فائو، اف پی، آیفاد، آیدلو» مستقر در روم را دارم. درکنار عزمم برای ادامه مشارکت فعال مان در سازمان های ذکر شده، امید دارم نقش موٌثری در تقویت روابط دوستانه و همکاری های بیشتر داشته باشم. با حرکت افغانستان به سوی خود کفایی، چشم انداز ما اینست که دوباره نقش افغانستان را به عنوان چهارراه اقتصاد و تجارت آسیای میانه احیا کنیم.
در دوران ماموریتم به عنوان شارژدافیر، همکارانم و من به دنبال تقویت همکاری میان دولت های مان در تمام سکتور ها به خصوص در بخش های ذکر شده در «توافقنامه سال ۲۰۱۲ همکاری استراتژیک افغانستان – ایتالیا»، هستیم. ما همچنان تمام تلاش خود را برای گسترش وسعت همکاری و ارتباط با اجتماع افغان ها و دانشجویان مقیم ایتالیا خواهیم کرد و به بهترین شکل ممکن در خدمت آنها هستیم.
از شما برای بازدید از ویبسایت و ارائه نظریات و پیشنهادات تان برای بهتر سازی استقبال میکنیم.