تصدیق نکاح نامه:

تصدیق نکاح نامه فقط برای اتباع افغان که در ایتالیا سکونت دارند صورت میگردد. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم نکاح نامه صادر نمیکند.

برای تصدیق نکاحنامه شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • • حضور متقاضی ها (شوهر و خانم) الزامیست.
    • خانه پری و تکمیل فورمه درخواستی؛ فورمه درخواستی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی از بخش فورمه ها قابل دسترسی است.
    • یک یک قطعه عکس از متقاضی ها (شوهر و خانم) که جدید و معیاری باشند.
    • اصل سند تائید هویت متقاضی ها از قبیل تذکره افغانی که از وزارت امور خارجه در کابل تائید شده باشد.
    • کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.

• محصول: سفارت برای تصدیق نکاح نامه مبلغ 50 یورو اخذ مینماید.

دریافت فورمه وثیقه زوجیت

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت