تائید سند تولد:

اصل سند تولدی صادره از شفاخانه ها یا اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان با ترجمه آن، که به تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان رسیده باشد، توسط این سفارت به طور رایگان تائید می گردد.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم سند تائید هویت و یا تائید سند تولد را برای اتباع افغان که در ایتالیا سکونت دارند، صادر میکند.

قابل توجه اینکه سفارت افغانستان در روم سند تولد صادر نمیکند، این نمایندگی فقط تاریخ و محل تولد شخص متقاضی را تائید میکند.

  • حضور متقاضی که سن شان بالای ۱۲ سال باشد الزامیست.
  •  خانه پری و تکمیل فورمه درخواستی؛ فورمه درخواستی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی در بخش فورمه ها قابل دسترسی است.
  • یک قطعه عکس متقاضی که جدید و معیاری باشد.
  •  اصل سند تائید هویت متقاضی از قبیل تذکره افغانی که از وزارت امور خارجه در کابل تائید شده باشد
  •  کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.
  • فورمه درخواست سند تائید تولد را قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت از بخش فورمه ها دریافت نموده و بدقت خانه پری نمائید. در صورتی که قبلا برای اخذ این سند تقاضا نموده اید، کارمندان بخش قونسلی را در جریان قرار دهید، در غیر آن ممکن درخواستی شما پذیرفته نشود.

دریافت فورمه تولدی

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت