نمایه مختصر جمهوری اسلامی افغانستان

نام کشور: جمهوری اسلامی افغانستان
پایتخت: کابل
نشان ملی:
بیرق:
نوع دولت: ریاستی متمرکز که در رأس هرسه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه، رئیس جمهوری قرار دارد.
رئیس جمهور: دکتور محمد اشرف غنی
رئیس اجرائیه: داکتر عبدالله عبدالله
:وزیر امورخارجه: صلاح الدین ربانی
موقعیت جغرافیایی: افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک کشور محاط به خشکه است که در بین آسیای میانه و جنوبی موقعیت داشته و پل اتصال این دو منطقه مهم جغرافیایی قاره آسیا شمرده می شود. افغانستان همچنان به خاور میانه (ایران) نیز پیوستگی جغرافیایی دارد.
اقلیم: این کشور ازلحاظ اقلیمی، دارای چهار فصل (بهار، تابستان، خزان و زمستان) و دارای مناطق کوهستانی، جنگل های انبوه و آب فراوان به نسبت دیگر کشورهای همسایه اش شمرده می شود.
مساحت: 652,000 km241 چهل و یکمین کشور بزرگ جهان از لحاظ مساحت
مجموع ولایات: ۳۴
 مجموع جمعیت: ۲۹٬۱۱۷٬۰۰۰ و چهل و یکمین کشور جهان
  زبان های رسمی: برمبنای ماده 16 قانون اساسی، زبان های دری و پشتو زبان های رسمی افغانستان بوده و در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند.
واحد پول: افغانی
موقعیت زمانی: ۴:۳۰ +
کد تلفون: +93
دامنه انترنیتی:AF