اعلامیه سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم-ایتالیا در رابطه به مصاحبه اخیر ملا یعقوب با شبکه خبری تلویزیون طلوع

اعلامیه سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم-ایتالیا در رابطه به مصاحبه اخیر ملا یعقوب با شبکه  خبری تلویزیون طلوع
   
اعلامیه سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم-ایتالیا در رابطه به مصاحبه اخیر ملا یعقوب با شبکه  خبری تلویزیون طلوع
   
|||| |||| ||||
خواندن 230 دفعه

آخرین ویرایش در جمعه, 02/04/1402

Go to Top