روز ملی بیرق گرامی باد!

روز ملی بیرق گرامی باد!
   
||| ||| |||

پرچم ملی نماد موجودیت همه افغان ها در جغرافیای واحد افغانستان و سمبول آزادگی، هویت ملی و ارزش های فرهنگی و تاریخی کشور است. هفتم اسد، روز ملی بیرق مبارک! د بيرغ ملي ورځ مو مبارک! بیراغ کونی قوتلوغ بولسین!

خواندن 50 دفعه
Go to Top