جلالتمآب خالد احمد
حذکریا

سفیر و نمانیده فوق‌العاده

زندگی نامه

#

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top